Sorpčné hady a vankúše

Upratovacie hady a podušky sú výbornými pomocníkmi pre Vaše pracovisko. Povrch je tvorený odolným pružným úpletom, ktorý umožňuje jednoduchú a flexibilnú manipuláciu s týmito sorpčnými prostriedkami, výrobky sa ľahko prispôsobia akémukoľvek priestoru. Náplň obsahuje Superabsorbent, ktorý mnohonásobne zvyšuje sorpčnú kapacitu hadov a podušiek. Tieto výrobky Vám pomôžu tam, kde dochádza k masívnym alebo pravidelným veľkým únikom prevádzkových kvapalín. Sorpčné podušky môžete ľahko využiť ako doplnok odkvapávacích vaničiek a tým zabránite rozstrekovaniu zachytávanej kvapaliny. Odkvapávacie vaničky tiež nájdete v našej ponuke v katalógu aj tu na našich stránkach.

Olejové hady a podušky dodávame v praktických papierových boxoch, ktoré ich chránia pred znečistením pri doprave a skladovaní.

Naši vyškolení obchodní zástupcovia Vám radi predvedú silu a účinnosť týchto sorpčných prostriedkov.