Sorpčné norné steny

Sorpčné norné steny sú valcovité útvary na povrchu tvorené polypropylénovou sieťou s veľkými okami, ktoré umožňujú výborný prístup ropnej látky k vlastnému sorbentu. Tubus je naplnený mikrovlákennou polypropylénovou sorpčnou textíliou v tvare rôzne dlhých pásikov alebo špeciálnou sieťou. Čím je táto náplň zaujímavá je práve to, že je vyrobená z polypropylénových mikrovlákien, ktoré majú vysokú sorpčnú kapacitu vďaka veľkému povrchu vlákien a tiež veľkému vnútornému objemu medzi mikrovláknami. Polypropylén je afinní k ropným látkam, olejom a tukom, v praxi to znamená, že tieto látky priťahuje. Preto sú norné steny EUSORB tak účinné. Sajú ropné látky z vodnej hladiny veľmi rýchlo a účinne a aj pri svojej 100% saturácii zostávajú na hladine a môžu byť bezpečne vytiahnuté a zlikvidované. Výhodou je aj to, že absorbovaná látka môže byť zo sorbentu získaná späť a využitá, napríklad pri veľkých únikoch čistých látok, ktoré sú pre životné prostredie bezpečné (napr. jedlé oleje). Použitý sorbent so zvyškami absorbovanej kvapaliny potom môže byť použitý ako palivo v spaľovni nebezpečných odpadov. Režim spaľovania sa riadi podľa kvality absorbovanej látky.

Výhodou sorpčných norných stien EUSORB je to, že sú ľahké, dobre sa s nimi manipuluje, dajú sa jednoducho nadväzovať na seba vďaka pevným a odolným lanám so spojovacími prvkami. Počas niekoľkých málo minút možno prehradiť potok alebo priemernú rieku a tým zabrániť veľkým škodám na tokoch, úhynu rýb a iných vodných živočíchov. Norné steny možno použiť aj ako preventívnu zábranu tam, kde možno predpokladať úniky ropných látok do vodných tokov a nádrží. V takýchto prípadoch odporúčame výmenu po 12 mesiacoch prevádzky vzhľadom k pôsobeniu UV žiarenia a možnej degradácii sieťoviny na povrchu sorpčných norných stien a tiež vzhľadom k možnému prerastaniu nornej steny rastlinami.
 • Sorpčná norná stena

  Katalógové číslo:
  OBM 123
  Rozmery výrobku:
  Ø 12 × 300 cm
  Materiál:
  polypropylén
  Farba:
  biela
  Druh sorpcie:
  olejová


  Hmotnosť: 9,5 kg
  Sorpčná kapacita: 140 l
  UV stabilizácia: ANO
  Počet ks v balení: 4 ks
  Možnosti likvidácie: spaľovanie
  recyklácia
 • Sorpčná norná stena

  Katalógové číslo:
  OBM 203
  Rozmery výrobku:
  Ø 20 × 300 cm
  Materiál:
  polypropylén
  Farba:
  biela
  Druh sorpcie:
  olejová


  Hmotnosť: 20 kg
  Sorpčná kapacita: 280 l
  UV stabilizácia: ANO
  Počet ks v balení: 4 ks
  Možnosti likvidácie: spaľovanie
  recyklácia
 • Sorpčná norná stena

  Katalógové číslo:
  OBM 153
  Rozmery výrobku:
  Ø 15 × 300 cm
  Materiál:
  polypropylén
  Farba:
  biela
  Druh sorpcie:
  olejová


  Hmotnosť: 13,5 kg
  Sorpčná kapacita: 200 l
  UV stabilizácia: ANO
  Počet ks v balení: 4 ks
  Možnosti likvidácie: spaľovanie
  recyklácia
 • Sorpčná norná stena

  Katalógové číslo:
  OBM 155
  Rozmery výrobku:
  Ø 15 × 500 cm
  Materiál:
  polypropylén
  Farba:
  biela
  Druh sorpcie:
  olejová


  Hmotnosť: 11 kg
  Sorpčná kapacita: 160 l
  UV stabilizácia: ANO
  Počet ks v balení: 2 ks
  Možnosti likvidácie: spaľovanie
  recyklácia
 • Sorpčná norná stena

  Katalógové číslo:
  OBM 205
  Rozmery výrobku:
  Ø 20 × 500 cm
  Materiál:
  polypropylén
  Farba:
  biela
  Druh sorpcie:
  olejová


  Hmotnosť: 17 kg
  Sorpčná kapacita: 240 l
  UV stabilizácia: ANO
  Počet ks v balení: 2 ks
  Možnosti likvidácie: spaľovanie
  recyklácia