Sorpčné koberce

Olejové koberce ponúkame v širokej škále bez povrchovej úpravy a s povrchovou úpravou. Každý typ koberca má špecifické použitie. Cieľom je vždy zabrániť zbytočnému znečisteniu pracoviska a chrániť životné prostredie aj zdravie pracovníkov. Väčšina typov olejových kobercov je vybavená kvalitnou priečnou perforáciou a niektoré typy aj pozdĺžnou perforáciou, ktorá umožňuje jednoduché odtrhnutie potrebnej časti koberca alebo odtrhnutie menšieho kusa sorbentu.

Koberce rady Standard nemajú žiadnu špeciálnu povrchovú úpravu. Preto je ich sorpčná kapacita najvyššia. Ich nevýhodou je ale nižšia odolnosť voči oderu. Sú preto vhodné pre menej exponované plochy s potrebou odsávania väčšieho množstva kvapalín. Predovšetkým sú vhodné pre odstraňovanie olejov a ropných látok z hladiny vody, kde rýchlo a efektívne odsávajú veľké znečistenie nebezpečnými látkami. Niektoré koberce radu štandard sú vybavené nepriepustnou vrstvou, ktorá zabraňuje presiaknutiu zaznamenaných olejov a ropných látok do pôdy a podložia.

Koberce rady Premium majú povrchovú úpravu, ktorá zabezpečuje vyššiu odolnosť voči oderu a možno po nich chodiť, pričom doba použiteľnosti je dlhšia. Niektoré typy kobercov rady Premium majú tiež nepriepustnú vrstvu, ktorá zabraňuje presiaknutiu zaznamenaných kvapalín na podlahu alebo do podložia.

Koberce rady Extrem sú veľmi pevné a sú určené do miest s vysokými nárokmi na prevádzku. Sem patria predovšetkým koberce s vysokou pevnosťou a nepriepustnou vrstvou pre použitie medzi koľajnice.
 • Olejové sorpčné koberce vysoké

  Rozmery výrobku:
  100 cm × 40 m, 80 cm × 15 m, 80 cm × 40 m, 80 cm × 60 m, 97 cm × 44 m
  Druh sorpcie:
  olejová
  Materiál:
  polypropylén


 • Olejové sorpčné koberce nízke

  Rozmery výrobku:
  40 cm × 15 m, 40 cm × 40 m, 40 cm × 53 m, 40 cm × 60 m, 48 cm × 44 m, 50 cm × 43 m
  Druh sorpcie:
  olejová
  Materiál:
  polypropylén


 • Olejové sorpčné koberce vysoké, nepriepustné

  Rozmery výrobku:
  100 cm × 25 m, 100 cm × 50 m, 80 cm × 40 m
  Druh sorpcie:
  olejová
  Materiál:
  polyetylen, polypropylén


 • Antistatický sorpčný koberec nízky, ľahký a perforovaný

  Katalógové číslo:
  ORLPA 5040
  Rad sorbentov:
  STANDARD
  Rozmery výrobku:
  50 cm × 40 m
  Sorpčná kapacita:
  72 l
  Metóda testovania:
  (BS 7959-1:2004)


  Druh sorpcie: olejová
  Povrchový odpor: 1011 až 1013 Ω
  Počet vrstiev: 1
  Perforácia sorbentu: priečna, pozdĺžna
  Počet útržkov: 200
  Rozmery útržkov: 40 × 25 cm
  Mechanická odolnosť: štandardné
  Materiál: polypropylén
  Klasifikácia odpadu: 15 02 02
  15 01 01
 • Antistatický sorpčný koberec vysoký, ľahký, perforovaný

  Katalógové číslo:
  ORLPA 10040
  Rad sorbentov:
  STANDARD
  Rozmery výrobku:
  100 cm × 40 m
  Sorpčná kapacita:
  144 l
  Metóda testovania:
  (BS 7959-1:2004)


  Druh sorpcie: olejová
  Povrchový odpor: 1011 až 1013 Ω
  Počet vrstiev: 1
  Perforácia sorbentu: priečna, pozdĺžna
  Počet útržkov: 200
  Rozmery útržkov: 40 × 50 cm
  Mechanická odolnosť: štandardné
  Materiál: polypropylén
  Klasifikácia odpadu: 15 02 02
  15 01 01
 • Sorpčný koberec nízky, silný, spevnený a perforovaný

  Katalógové číslo:
  ORHP 4040
  Rad sorbentov:
  PREMIUM
  Rozmery výrobku:
  40 cm × 40 m
  Sorpčná kapacita:
  81 l
  Metóda testovania:
  (EDANA 10.4-02)


  Druh sorpcie: olejová
  Počet vrstiev: 2
  Perforácia sorbentu: priečna, pozdĺžna
  Počet útržkov: 80
  Rozmery útržkov: 20 × 50 cm
  Mechanická odolnosť: vysoká
  Materiál: polypropylén
  Klasifikácia odpadu: 15 02 02
  15 01 01