Sorpčné koberce do koľajiska

Koberce medzi koľajnice sú moderným prostriedkom pre ochranu podložia pred únikmi ropných látok. Ich rozmery a parametre zodpovedajú požiadavkám prevádzkovateľov koľajových vozidiel. V našej ponuke nájdete ľahký koberec s nepriepustnou vrstvou, ktorý je vhodný najmä pre krátkodobé použitie, napríklad pri prečerpávaní železničných cisterien. Nájdete tu aj špeciálny extra pevný koberec s UV stabilizáciou povrchovej vrstvy pre dlhodobé použitie. Tieto koberce je možné upevniť medzi koľajnicami tak, aby za všetkých okolností ostali ležať na svojom mieste.

Naši špeciálne vyškolení obchodní zástupcovia Vám radi poskytnú odbornú pomoc.
 • Sorpčný koberec do koľajísk, ľahký, spevnený a nepriepustný

  Katalógové číslo:
  ORTL 14240
  Druh sorpcie:
  olejová
  Rad sorbentov:
  STANDARD
  Sorpčná kapacita:
  170 l
  Rozmery výrobku:
  142 cm × 40 m


  Mechanická odolnosť: ★☆☆☆☆ - štandardná
  Plošná sorpcia: ★☆☆ - ľahký sorbent
  Perforácia sorbentu: bez perforácie
  Metóda testovania: (EDANA 10.4-02)
  Počet vrstiev: 2
  Materiál: polyetylen, polypropylén
  Nepriepustná vrstva: ANO
  Klasifikácia odpadu: 15 02 02
  15 01 02
 • Sorpčný koberec do koľajísk, silný, extra pevný, nepriepustn

  Katalógové číslo:
  ORTH 14225
  Druh sorpcie:
  olejová
  Rad sorbentov:
  EXTREM
  Sorpčná kapacita:
  346 l
  Rozmery výrobku:
  142 cm × 25 m


  Mechanická odolnosť: ★★★★★ - extrémna
  Plošná sorpcia: ★★★ - silný sorbent
  Perforácia sorbentu: bez perforácie
  Metóda testovania: (EDANA 10.4-02)
  Počet vrstiev: 3
  Materiál: polypropylén
  Nepriepustná vrstva: ANO
  UV stabilizácia: ANO
  Do koľajiska: ANO
 • Sorpčný koberec do koľajísk, silný, extra pevný, nepriepustn

  Katalógové číslo:
  ORTM 14225
  Druh sorpcie:
  olejová
  Rad sorbentov:
  EXTREM
  Sorpčná kapacita:
  197 l
  Rozmery výrobku:
  142 cm × 25 m


  Mechanická odolnosť: ★★★★★ - extrémna
  Plošná sorpcia: ★★★ - silný sorbent
  Perforácia sorbentu: bez perforácie
  Metóda testovania: (EDANA 10.4-02)
  Počet vrstiev: 3
  Materiál: polypropylén
  Nepriepustná vrstva: ANO
  UV stabilizácia: ANO
  Krycia vrstva: ANO
 • Sorpčný koberec do koľajísk s krúžkami, silný a pevný

  Katalógové číslo:
  ORTE 14524
  Druh sorpcie:
  olejová
  Rad sorbentov:
  EXTREM
  Sorpčná kapacita:
  176 l
  Rozmery výrobku:
  145 cm × 24 m


  Mechanická odolnosť: ★★★★★ - extrémna
  Plošná sorpcia: ★★★ - silný sorbent
  Perforácia sorbentu: bez perforácie
  Metóda testovania: (BS 7959-1:2004)
  Počet vrstiev: 3
  Materiál: polypropylén, polyetylen
  UV stabilizácia: ANO
  Do koľajiska: ANO
  Povrchová vrstva: ANO
 • Sorpčný koberec do koľajísk, silný a pevný

  Katalógové číslo:
  ORTE 14520
  Druh sorpcie:
  olejová
  Rad sorbentov:
  EXTREM
  Sorpčná kapacita:
  147 l
  Rozmery výrobku:
  145 cm × 20 m


  Mechanická odolnosť: ★★★★★ - extrémna
  Plošná sorpcia: ★★★ - silný sorbent
  Perforácia sorbentu: bez perforácie
  Metóda testovania: (BS 7959-1:2004)
  Počet vrstiev: 3
  Materiál: polypropylén
  UV stabilizácia: ANO
  Do koľajiska: ANO
  Klasifikácia odpadu: 15 02 02
  15 01 02