Sorpčné koberce do koľajiska

Koberce medzi koľajnice sú moderným prostriedkom pre ochranu podložia pred únikmi ropných látok. Ich rozmery a parametre zodpovedajú požiadavkám prevádzkovateľov koľajových vozidiel. V našej ponuke nájdete ľahký koberec s nepriepustnou vrstvou, ktorý je vhodný najmä pre krátkodobé použitie, napríklad pri prečerpávaní železničných cisterien. Nájdete tu aj špeciálny extra pevný koberec s UV stabilizáciou povrchovej vrstvy pre dlhodobé použitie. Tieto koberce je možné upevniť medzi koľajnicami tak, aby za všetkých okolností ostali ležať na svojom mieste.

Naši špeciálne vyškolení obchodní zástupcovia Vám radi poskytnú odbornú pomoc.