Kanalizačné filtre

Kanalizačné filtre sú dôležitým pomocným zariadením na ochranu povrchových vôd. Pri výrobe, skladovaní a doprave môžu vznikať odpadové vody s obsahom ropných látok, ktoré by mohli poškodiť kvalitu povrchových vôd a činnosť biologických čistiarní odpadových vôd. Pri vypúšťaní odpadov do verejnej kanalizácie je nutné dodržať zmluvné limity obsahu ropných látok a pri vypúšťaní priamo do povrchových vôd je potrebné ropné látky odstrániť, inak by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu životného prostredia. Na čistenie odpadových vôd sa doteraz používajú energeticky a prevádzkovo nákladné zariadenia. Kanalizačné filtre vyvinuté maďarskou firmou BÁRCZY a americkou firmou ENPAC sú jednuduché, ľahko sa inštalujú a pri odlučovaní ropných látok z vody sa zaobídu bez ďalších chemických prípravkov. Tieto výrobky právom získali na mnohých výstavách vyznamenania a označenie EKOLOGICKÝ VÝROBOK.S kanalizačnými filtrami sa budete cítiť bezpečnejšie a pokojnejšie.


Vyberte si z podkategórií • Kanalizačný filter kruhový

  Katalógové číslo:
  KF 1703
  Hmotnosť:
  12 kg
  Druh sorpcie:
  olejová
  Rozmery výrobku:
  Ø 38 × 70 cm
  Materiál:
  konštrukcia: nerezová oceľ
  náplň: polypropylén


  Priemer: dolná - vonkajšie: 25,5 cm
  dolná - vnútorné: 15,5 cm
  Max. prietok vody: 12 l/s
 • Kanalizačný filter obdĺžnikový

  Katalógové číslo:
  KF 1702
  Hmotnosť:
  12 kg
  Druh sorpcie:
  olejová
  Rozmery výrobku:
  53 × 41 × 62,5 cm
  Materiál:
  konštrukcia: nerezová oceľ
  náplň: polypropylén


  Priemer: dolná - vonkajšie: 30 cm
  dolná - vnútorné. 20 cm
  Možnosti likvidácie: recyklácia
  Max. prietok vody: 12 l/s
 • Kanalizačný filter kruhový

  Katalógové číslo:
  KF 1701
  Hmotnosť:
  9 kg
  Druh sorpcie:
  olejová
  Rozmery výrobku:
  Ø 38 × 50 cm
  Materiál:
  konštrukcia: nerezová oceľ
  náplň: polypropylén


  Priemer: dolná - vonkajšie: 30 cm
  dolná - vnútorné: 20 cm
  Možnosti likvidácie: recyklácia
  Max. prietok vody: 12 l/s
 • Kanalizačný filter štvorcový

  Katalógové číslo:
  KF 1700
  Hmotnosť:
  8,2 kg
  Druh sorpcie:
  olejová
  Rozmery výrobku:
  35 × 35 × 50 cm
  Materiál:
  konštrukcia: nerezová oceľ
  náplň: polypropylén


  Priemer: dolná - vonkajšie: 30 cm
  dolná - vnútorné: 20 cm
  Možnosti likvidácie: recyklácia
  Max. prietok vody: 12 l/s
 • Kanalizačný filter kruhový

  Katalógové číslo:
  KF 1706
  Hmotnosť:
  13 kg
  Druh sorpcie:
  olejová
  Rozmery výrobku:
  Ø 59 × 50 cm
  Materiál:
  konštrukcia: nerezová oceľ
  náplň: polypropylén


  Priemer: dolná - vonkajšie: 53 cm
  dolná - vnútorné: 43 cm
  Možnosti likvidácie: recyklácia
  Max. prietok vody: 24 l/s
 • Kanalizačný filter štvorcový

  Katalógové číslo:
  KF 1704
  Hmotnosť:
  4 kg
  Druh sorpcie:
  olejová
  Rozmery výrobku:
  29 × 29 × 32 cm
  Materiál:
  konštrukcia: nerezová oceľ
  náplň: polypropylén


  Priemer: dolná - vonkajšie: 25 cm
  dolná - vnútorné: 15 cm
  Možnosti likvidácie: recyklácia
  Max. prietok vody: 6 l/s
 • Kanalizačný filter štvorcový

  Katalógové číslo:
  KF 1705
  Hmotnosť:
  5 kg
  Druh sorpcie:
  olejová
  Rozmery výrobku:
  29 × 29 × 50 cm
  Materiál:
  konštrukcia: nerezová oceľ
  náplň: polypropylén


  Priemer: dolná - vonkajšie: 25 cm
  dolná - vnútorné: 15 cm
  Možnosti likvidácie: recyklácia
  Max. prietok vody: 9 l/s