Cena
Tags

Nádoby na nebezpečný odpad

Nádoby na nebezpečný odpad sú vhodné na bezpečné skladovanie horľavých a inak nebezpečných odpadov v laboratóriách, dielňach a iných prevádzkach. V tejto ponuke nájdete nádoby na skladovanie kvapalných aj pevných nebezpečných odpadov:

Nádoby na nebezpečný kvapalný odpad

Sú vyrobené z chemicky odolných materiálov, a preto sú vhodné pre skladovanie odpadových horľavých kvapalín aj agresívnych chemikálií. Nádoby na nebezpečný odpad sú vybavené viečkom so špeciálnym tesnením, ktoré pri vnútornom tlaku v rozmedzí 0,2 až 0,35 baru uvoľní plyn z nádoby a tým ju chráni pred zničením alebo výbuchom. Lapač ohňa odvádza prebytočné teplo pri nalievaní kvapalín a tým zamedzuje vznieteniu alebo výbuchu. Rukoväť z nerezovej ocele a závora udržujú viečko v otvorenej polohe pre pohodlné plnenie a vyprázdňovanie. Otvor s veľkým priemerom umožňuje pohodlné plnenie a vylievanie kvapalín. Vo vnútri nádoby je umiestnená patentovaná elektricky vodivá vložka z karbónu pre správne uzemnenie. Široké dno zaisťuje stabilitu a odolnosť proti prevrhnutiu. Každá nádoba je vybavená etiketou vo výstražnej žltej farbe.

Koše na skladovanie nebezpečných odpadov

Tieto koše boli špeciálne vyvinuté pre bezpečné skladovanie pevných odpadov znečistených olejmi, tukmi a rozpúšťadlami pre zamedzenie vzniku nebezpečných situácií - zapálenie iskrou a spontánnym horením. Koše izolujú obsah pred ohňom a obmedzujú prístup kyslíka. Valcový tvar a zvýšené dno umožňujú cirkuláciu vzduchu okolo nádoby, rozvádzať teplo a redukovať vlhkosť a vznik korózie. Oceľová konštrukcia a dvojnásobná povrchová úprava zabezpečujú dostatočnú chemickú odolnosť.

Handry, sorbenty, utierky a oblečenie znečistené riedidlami, rozpúšťadlami, olejmi, horľavými lepidlami a inými horľavými kvapalinami sú potenciálne nebezpečné z hľadiska vzniku požiaru, ak sú odložené a skladované nesprávnym spôsobom. Bezpečnostné koše tak znižujú výrazne riziko vzniku požiaru.