So sorpčnou vložkou • Ekonomická rohož s textilným sorbentom

  Katalógové číslo:
  PR 249/1CE
  Zaťaženie rohože:
  stredná
  Rozmery výrobku:
  87 × 157 cm
  Hrúbka:
  13 mm
  Materiál:
  nitrilový kaučuk


  Farba: čierna
  Plošná hmotnosť: 12 kg/m2
  Hmotnosť: 9,3 kg
  Statický koeficient trenia: 0,74 (ASTM C1028-96)
  Tvrdosť: 50 Shore A (ASTM D2240-02)
  Odolnosť v oderu (strata hmotnosti): 1000 cyklov: 2,03 % (ASTM D3884-01)