So sorpčnou vložkou • Ekonomická rohož s textilným sorbentom

  Katalógové číslo:
  PR 249/1CE
  Materiál:
  nitrilový kaučuk
  Farba:
  čierna
  Zaťaženie rohože:
  stredná
  Rozmery výrobku:
  87 × 157 cm


  Šírka: 87 cm
  Dĺžka: 157 cm
  Hrúbka: 13 mm
  Hmotnosť: 9,3 kg
  Plošná hmotnosť: 12 kg/m2
  Statický koeficient trenia: 0,74 (ASTM C1028-96)
  Tvrdosť: 50 Shore A (ASTM D2240-02)
  Odolnosť v oderu (strata hmotnosti): 1000 cyklov: 2,03 % (ASTM D3884-01)