Antistatické rohože

Antistatické priemyselné rohože sú vyrobené špeciálne pre prevádzky a pracoviská so zdrojmi statickej elektriny. Bežné popochádzanie či sedenie na určitých typoch stoličiek môže na povrchu ľudského tela vygenerovať elektrické napätie o sile niekoľkých tisíc voltov. Pokiaľ toto napätie nie je včas a bezpečne odvedené, môže sa vybiť cez citlivý prístroj alebo stroj a tým môže dôjsť k jeho poškodeniu, nehľadiac na možné zdravotné dôsledky pre pracovníkov. Antistatické rohože sú preto konštruované tak, aby bezpečne odvádzali nežiaducu statickú elektrinu z oblečenia, z obuvi a z pokožky zamestnancov. Použitím týchto antistatických rohoží tiež chránite zdravie pracovníkov.

Antistatické rohože vyhovujú IEC61340-4-1 (kategória DIF), merný odpor Rg 106-109 Ω. Elektrostatický náboj (krokový test) spĺňajú ISO6356 a EN1815.

Rohože sú vybavené konektorom pre uzemňovací kábel. Podľa odporúčania výrobcu je nutné, aby každá 3. rohož bola uzemnená uzemňovacím káblom. ZUzemňovacie káble a konektory je nutné objednávať zvlášť podľa potrieb Vášho pracoviska.

Naši vyškolení obchodní zástupcovia Vám radi odporučia najvhodnejšie riešenie pre Vaše pracovisko.

Vašim požiadavkám nevyhovuje žiadny tovar. Skúste prosím pozmeniť svoj výber.