Nesvietiace • Podlahová značka - Pozor vozíky

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Pozor vozíky!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahové značky - Daj prednosť v jazde

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  Význam symbolu:
  Daj prednosť v jazde!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - STOP

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Iba pre peších

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Iba pre peších
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Nevstupuj do tohto priestoru

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Nevstupuj do tohto priestoru!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Zákaz vjazdu vozíkov

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Zákaz vjazdu vozíkov
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Zákaz vstupu

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Zákaz vstupu
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahové značky - Používaj reflexnú vestu

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Používaj reflexnú vestu!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Použi ochranu zraku

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Použi ochranu zraku!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Neodkladať, neskladovať

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Neodkladať, neskladovať
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Pozor schod

  Katalógové číslo:
  BY C3522
  Rozmery výrobku:
  15 × 60 cm
  Hmotnosť:
  0,05 kg
  Materiál:
  polyester
  Hrúbka:
  0,2 mm -


  Text: Pozor schod
  Trieda protišmykovosti: R10 (DIN 51 130, BGR 181)
  UV stabilizácia: ANO
  Priľnavosť: 12 N/25 mm
  Teplotná odolnosť: −40 ºC až 80 ºC
  Teplota pri aplikácii: > 8 ºC
 • Podlahové značky - Použi ochranný štít

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Použi ochranný kryt!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Použi ochranu hlavy

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Použi ochranu hlavy!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahové značky - Hasiaci prístroj

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Hasiaci prístroj
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Použi bezpečnostnú obuv

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Použi bezpečnostnú obuv!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Nebezpečenstvo pošmyknutia

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo pošmyknutia
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Nebezpečný zavesený náklad

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Nebezpečne zavesený náklad
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Použi ochranu sluchu

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Použi ochranu sluchu!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Nebezpečenstvo zakopnutia

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo zakopnutia
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Použi ochranný odev

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Použi ochranný odev!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Používaj ochrannú prilbu a okuliare

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Používaj ochrannú prilbu a okuliare!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Používaj chrániče sluchu

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Používaj chrániče sluchu a ochrannú prilbu!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Výstraha

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  Význam symbolu:
  Výstraha
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Použi ochranu nôh

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Použi ochranu nôh!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Jednosmerná prevádzka

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  Význam symbolu:
  Jednosmerná prevádzka
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Použi pokrývku hlavy

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Použi pokrývku hlavy!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Smerová šípka

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Smerová šípka
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Používaj ochranné rukavice

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Používaj ochranné rukavice!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester


 • Podlahová značka - Ochranná zóna

  Katalógové číslo:
  BY C3523
  Rozmery výrobku:
  15 × 60 cm
  Hmotnosť:
  0,05 kg
  Materiál:
  polyester
  Hrúbka:
  0,2 mm -


  Text: Ochranná zóna
  Trieda protišmykovosti: R10 (DIN 51 130, BGR 181)
  UV stabilizácia: ANO
  Priľnavosť: 12 N/25 mm
  Teplotná odolnosť: −40 ºC až 80 ºC
  Teplota pri aplikácii: > 8 ºC
 • Podlahová značka - Použi respirátor

  Trieda protišmykovosti:
  R10 (DIN 51 130), R10 (DIN 51 130, BGR 181), R11 (DIN 51 130)
  UV stabilizácia:
  ANO
  Význam symbolu:
  Použi respirátor!
  Materiál:
  polyvinylchlorid, polyester