Podlahové značenie a protišmykové prostriedky

Podlahové značenie je určené pre vymedzovanie plôch pre určité činnosti alebo pre udržanie poriadku v skladoch, pre zaistenie bezpečnosti únikových priestorov, schodísk. Prostriedky pre podlahové značenie sú prevažne samolepiace s vysokou priľnavosťou k hladkému a čistému povrchu. Povrch podlahového značenia je odolný voči vode, olejom a chemikáliám a tiež voči mechanickému opotrebovaniu. V tejto ponuke môžete nájsť:

- označenie schodov pre zvýšenie bezpečnosti pri zníženej viditeľnosti alebo výpadku el. prúdu

- samolepiace protišmykové pásky pre zaistenie vyššej bezpečnosti proti pádu

- podlahové bezpečnostné značky pre vyznačenie zón s určitým stupňom nebezpečenstva

- fotoluminiscenčné farby pre zabezpečnie únikových ciest pri zníženej viditeľnosti

- nízkoúrovňové fotoluminiscenčné značenie

- skladové značky a podlahové kapsy

- značkovacie spreje pre dočasné i permanentné značenie


Vyberte si z podkategórií