Cena
Tags
Životnosť
Značka

Defibrilátory

K zástave srdca dochádza bez predchádzajúceho varovania a môže postihnúť aj celkom zdravého človeka. Je úplne jedno, či je človek zdravý alebo chorý, obézni alebo štíhly, fajčiar či nefajčiar.

Napríklad v rámci Európskej únie zomrie na zástavu srdca približne 500 000 ľudí ročne, pričom 40% obetí je vo veku medzi 25 a 40 rokmi. Zomrú doma, v zamestnaní, pri športe alebo zábave. Pomoc je poskytnutá približne 1 človeku z 5 postihnutých.

Najcitlivejšími orgánmi na dodávky kyslíka je mozog a srdce. K odumieraniu mozgových buniek vplyvom chýbajúceho kyslíka dochádza už po 3-5 minútach. Dojazdová rýchlosť zdravotníckej záchrannej služby môže byť ale oveľa dlhšia - až 15 minút. Skoré prevedenie defibrilácie zvyšuje šance na prežitie a tiež znižuje pravdepodobnosť vzniku následných poškodení. Je preto dôležité mať defibrilátor ľahko dosiahnuteľný, najlepšie do 2 minút.

Použitie AED je veľmi jednoduché, vždy majú názorný jednoduchý návod, a aj náhodne prítomný laik môže zachrániť život - stačí prístroj priložiť na hrudník človeka v bezvedomí a prístroj sám vyhodnotí srdcový rytmus a vydá alebo nevydá príkaz na výdaj výboja, ktorý záchranca vykoná jedným stlačením tlačidla.

Ponúkané automatické defibrilátory sú vhodné pre laických záchranárov, zdravotníkov, hasičov a policajtov.