S kanalizačnou upchávkou • Havarijná súprava - olejová

  Katalógové číslo:
  HSB 60S - O
  Priemer:
  max.: 40 cm
  min.: 32,5 cm
  Výška:
  62,8 cm
  Druh sorpcie:
  olejová
  Sorpčná kapacita:
  56 l


  Objem: 60 l
  Hmotnosť: 18,6 kg
  UN kód: 1H2/X100/S/..