Chemické súpravy

Chemické havarijné súpravy sú určené na likvidáciu následkov havárií spojených s únikmi nebezpečných agresívnych kvapalín, ako sú silné kyseliny, zásady a iné. Účelom je maximálne zabezpečenie ochrany prírodných zdrojov, pracovísk, ochrany pracovníkov a obyvateľstva v prípade havárií. V každom prípade je veľmi vhodné byť preventívne zabezpečený a vybavený vhodným typom a veľkosťou havarijnej súpravy. V našej ponuke nájdete rôzne typy chemických havarijných súprav podľa vybavenia a veľkosti. Každý typ je určený pre špecifické použitie.

Každý subjekt je povinný v prípade núdzovej situácie či nehody zabrániť úniku nebezpečných látok!!!

Naši obchodní zástupcovia Vám radi pomôžu nájsť optimálne riešenie pre Vaše potreby.


Vyberte si z podkategórií • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSP 1202 - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  85 l
  Hmotnosť:
  26 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSPS - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  39 l
  Hmotnosť:
  6,7 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSTS - CH
  Rozmery výrobku:
  44 × 9 × 55 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  23 l
  Hmotnosť:
  2,7 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSB 601 - CH
  Priemer:
  max.: 40 cm
  min.: 32,5 cm
  Výška:
  62,8 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  43 l


  Objem: 60 l
  Hmotnosť: 8 kg
  UN kód: 1H2/X100/S/..
 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSPS 120 - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  85 l
  Hmotnosť:
  28,3 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSB 603 - CH
  Priemer:
  max.: 40 cm
  min.: 32,5 cm
  Výška:
  62,8 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  38 l


  Objem: 60 l
  Hmotnosť: 17 kg
  UN kód: 1H2/X100/S/..
 • Havarijná súprava - chemická - uzamykateľná

  Katalógové číslo:
  HSP 1204 - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  85 l
  Hmotnosť:
  43 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSPS 240 - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  205 l
  Hmotnosť:
  41,8 kg


 • Havarijná súprava - chemická - uzamykateľná

  Katalógové číslo:
  HSP 2405 - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  205 l
  Hmotnosť:
  50 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSB 60S - CH
  Priemer:
  max.: 40 cm
  min.: 32,5 cm
  Výška:
  62,8 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  43 l


  Objem: 60 l
  Hmotnosť: 20,4 kg
  UN kód: 1H2/X100/S/..
 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSP 2402 - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  205 l
  Hmotnosť:
  48 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSB 1201 - CH
  Priemer:
  max.: 49,2 cm
  min.: 39,5 cm
  Výška:
  80 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  93 l


  Objem: 120 l
  Hmotnosť: 15 kg
  UN kód: 1H2/X161/S/..
 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSP 1201 - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  85 l
  Hmotnosť:
  34 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSK2 - CH
  Rozmery výrobku:
  58 × 40 × 94 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  47 l
  Hmotnosť:
  15,5 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HST 702 - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  68 l
  Hmotnosť:
  17 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSK1 - CH
  Rozmery výrobku:
  58 × 40 × 94 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  47 l
  Hmotnosť:
  16 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSB 120S - CH
  Priemer:
  max.: 49,2 cm
  min.: 39,5 cm
  Výška:
  80 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  93 l


  Objem: 120 l
  Hmotnosť: 23,5 kg
  UN kód: 1H2/X161/S/..
 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSKS - CH
  Rozmery výrobku:
  58 × 40 × 94 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  47 l
  Hmotnosť:
  19 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSB 1203 - CH
  Priemer:
  max.: 49,2 cm
  min.: 39,5 cm
  Výška:
  80 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  83 l


  Objem: 120 l
  Hmotnosť: 19 kg
  UN kód: 1H2/X161/S/..
 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSB 602 - CH
  Priemer:
  max.: 40 cm
  min.: 32,5 cm
  Výška:
  62,8 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  38 l


  Objem: 60 l
  Hmotnosť: 29 kg
  UN kód: 1H2/X100/S/..
 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HST 703 - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  82 l
  Hmotnosť:
  18 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSM 600S - CH
  Sorpčná kapacita:
  386 l
  Hmotnosť:
  150 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HST 70S - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  68 l
  Hmotnosť:
  15 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSES 360 - CH
  Priemer:
  max.: 81 cm
  min.: 66 cm
  Výška:
  105 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  249 l


  Objem: 360 l
  Hmotnosť: 81 kg
  UN kód: 1H2/X295/S/..
 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSM 6001 - CH
  Sorpčná kapacita:
  386 l
  Hmotnosť:
  128 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSE 3603 - CH
  Priemer:
  max.: 81 cm
  min.: 66 cm
  Výška:
  105 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  297 l


  Objem: 360 l
  Hmotnosť: 43 kg
  UN kód: 1H2/X295/S/..
 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSM 6002 - CH
  Sorpčná kapacita:
  386 l
  Hmotnosť:
  127 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSE 3601 - CH
  Priemer:
  max.: 81 cm
  min.: 66 cm
  Výška:
  105 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  249 l


  Objem: 360 l
  Hmotnosť: 76 kg
  UN kód: 1H2/X295/S/..
 • Havarijná súprava - chemická - uzamykateľná

  Katalógové číslo:
  HSP 2404 - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  205 l
  Hmotnosť:
  57 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSM 6003 - CH
  Sorpčná kapacita:
  626 l
  Hmotnosť:
  69 kg