Havarijné súpravy

MAŤ HAVARIJNÚ SÚPRAVU = BYŤ PRIPRAVENÝ NA KAŽDÚ SITUÁCIU. Havarijná súprava je preventívny prostriedok pre prípad neočakávanej havárie. V našej ponuke nájdete širokú škálu havarijných súprav rôznej veľkosti, obsahu a zamerania na riziká, ktoré môžu pomôcť zabezpečiť ochranu prostredia. Základné vybavenie súpravy tvoria:

1. ochranné pomôcky pre pracovníkov, aby bolo zabezpečené ich bezpečie a zdravie
2. havarijné tmely, ktoré slúžia k rýchlej oprave prasknutých nádrží s unikajúcou nebezpečnou látkou. S ich pomocou možno značne obmedziť škody, pretože unikne menej kvapaliny ako bez tejto pomoci
3. sorpčné prostriedky, ktoré vymedzia oblasť úniku nebezpečnej kvapaliny a tiež ich zároveň absorbujú a odstraňujú ich nebezpečné pôsobenie
4. tesniace prostriedky, ktoré pomôžu utesniť kanalizačné vpusti a tým zabrániť vniknutiu nebezpečných látok do odpadových stôk a čistiarní odpadových vôd
5. prostriedky, ktorými možno vymedziť miesto havárie a signalizovať nebezpečenstvo pre ostatných za nepriaznivých poveternostných podmienok a v tme
6. ADR súpravy obsahujú špeciálnu výbavu stanovenú zákonom
7. prostriedky pre upratovanie a prepravu nebezpečných odpadov - zvyšky tmelov a nasiaknuté sorbenty. Obaly umožňujú bezpečnú prepravu nebezpečných odpadov na miesto ich likvidácie
8. obal havarijnej súpravy, ktorý zabezpečí dobrú dostupnosť prostriedkov HS, mobilitu a ochranu po celú dobu pred aktuálnym použitím.

Novo ponúkame aj doplnky do havarijných súprav, a tak si môžete jednoducho dokúpiť spotrebované časti a mať svoju havarijnú súpravu stále pripravenú. Je tiež samozrejme možné si objednať špeciálnu atypickú havarijnú súpravu zloženú presne podľa Vašej potreby.


Vyberte si z podkategórií • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSP 1202 - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  85 l
  Hmotnosť:
  26 kg


 • Súprava so sypkými sorbentami

  Katalógové číslo:
  HSB 60 - SK 2
  Priemer:
  max.: 40 cm
  min.: 32,5 cm
  Výška:
  62,8 cm
  Druh sorpcie:
  univerzálne
  Sorpčná kapacita:
  11 l


  Hmotnosť: 14 kg
  UN kód: 1H2/X100/S/..
 • Vrece na použité sorbenty

  Katalógové číslo:
  DHS 9021
  Rozmery výrobku:
  70 × 110 cm
  Hrúbka:
  80 µm
  Materiál:
  polyetylen
  Objem:
  120 l


  Farba: modrá
  Hmotnosť: 0,2 kg
 • Havarijná súprava - olejová

  Katalógové číslo:
  HSP 1202 - O
  Druh sorpcie:
  olejová
  Sorpčná kapacita:
  118 l
  Hmotnosť:
  19,9 kg


 • Havarijná súprava - univerzálna

  Katalógové číslo:
  HSP 1201 - G
  Druh sorpcie:
  univerzálne
  Sorpčná kapacita:
  93 l
  Hmotnosť:
  27 kg


 • Havarijná súprava - univerzálna

  Katalógové číslo:
  HSPS - G
  Druh sorpcie:
  univerzálne
  Sorpčná kapacita:
  41 l
  Hmotnosť:
  5,9 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSPS - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  39 l
  Hmotnosť:
  6,7 kg


 • Havarijná súprava - univerzálna

  Katalógové číslo:
  HSP 1202 - G
  Druh sorpcie:
  univerzálne
  Sorpčná kapacita:
  93 l
  Hmotnosť:
  26 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSTS - CH
  Rozmery výrobku:
  44 × 9 × 55 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  23 l
  Hmotnosť:
  2,7 kg


 • Havarijná súprava - olejová

  Katalógové číslo:
  HSTS - O
  Rozmery výrobku:
  44 × 9 × 55 cm
  Druh sorpcie:
  olejová
  Sorpčná kapacita:
  28 l
  Hmotnosť:
  2,6 kg


 • Havarijná súprava - olejová

  Katalógové číslo:
  HSPS 120 - O
  Druh sorpcie:
  olejová
  Sorpčná kapacita:
  111 l
  Hmotnosť:
  32,3 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSB 601 - CH
  Priemer:
  max.: 40 cm
  min.: 32,5 cm
  Výška:
  62,8 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  43 l


  Objem: 60 l
  Hmotnosť: 8 kg
  UN kód: 1H2/X100/S/..
 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSPS 120 - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  85 l
  Hmotnosť:
  28,3 kg


 • Havarijná súprava - univerzálna

  Katalógové číslo:
  HSTS - G
  Rozmery výrobku:
  44 × 9 × 55 cm
  Druh sorpcie:
  univerzálne
  Sorpčná kapacita:
  25 l
  Hmotnosť:
  2,5 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSB 603 - CH
  Priemer:
  max.: 40 cm
  min.: 32,5 cm
  Výška:
  62,8 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  38 l


  Objem: 60 l
  Hmotnosť: 17 kg
  UN kód: 1H2/X100/S/..
 • Súprava so sypkými sorbentami - uzamykateľná

  Katalógové číslo:
  HSPZ 120 - DN
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  52 l
  Hmotnosť:
  50 kg


 • Súprava so sypkými sorbentami

  Katalógové číslo:
  HSP 120 - SK 2
  Druh sorpcie:
  univerzálne
  Sorpčná kapacita:
  44 l
  Hmotnosť:
  55 kg


 • Havarijná súprava - olejová

  Katalógové číslo:
  HSPS 240 - O
  Druh sorpcie:
  olejová
  Sorpčná kapacita:
  249 l
  Hmotnosť:
  46,9 kg


 • Havarijná súprava - univerzálna

  Katalógové číslo:
  HSPS 120 - G
  Druh sorpcie:
  univerzálne
  Sorpčná kapacita:
  93 l
  Hmotnosť:
  38 kg


 • Havarijná súprava - chemická - uzamykateľná

  Katalógové číslo:
  HSP 1204 - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  85 l
  Hmotnosť:
  43 kg


 • Súprava so sypkými sorbentami

  Katalógové číslo:
  HSP 120 - DN
  Druh sorpcie:
  univerzálne
  Sorpčná kapacita:
  52 l
  Hmotnosť:
  50 kg


 • Havarijná súprava - olejová

  Katalógové číslo:
  HSB 601 - O
  Priemer:
  max.: 40 cm
  min.: 32,5 cm
  Výška:
  62,8 cm
  Druh sorpcie:
  olejová
  Sorpčná kapacita:
  56 l


  Objem: 60 l
  Hmotnosť: 8 kg
  UN kód: 1H2/X100/S/..
 • Havarijná súprava - univerzálna

  Katalógové číslo:
  HSB 603 - G
  Priemer:
  max.: 40 cm
  min.: 32,5 cm
  Výška:
  62,8 cm
  Druh sorpcie:
  univerzálne
  Sorpčná kapacita:
  41 l


  Objem: 60 l
  Hmotnosť: 17 kg
  UN kód: 1H2/X100/S/..
 • Havarijná súprava - olejová

  Katalógové číslo:
  HSB 60S - O
  Priemer:
  max.: 40 cm
  min.: 32,5 cm
  Výška:
  62,8 cm
  Druh sorpcie:
  olejová
  Sorpčná kapacita:
  56 l


  Objem: 60 l
  Hmotnosť: 18,6 kg
  UN kód: 1H2/X100/S/..
 • Havarijná súprava - olejová

  Katalógové číslo:
  HST 703 - O
  Druh sorpcie:
  olejová
  Sorpčná kapacita:
  104 l
  Hmotnosť:
  7,3 kg


 • Havarijná súprava - chemická

  Katalógové číslo:
  HSPS 240 - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  205 l
  Hmotnosť:
  41,8 kg


 • Havarijná súprava - olejová

  Katalógové číslo:
  HSB 1201 - O
  Priemer:
  max.: 49,2 cm
  min.: 39,5 cm
  Výška:
  80 cm
  Druh sorpcie:
  olejová
  Sorpčná kapacita:
  132 l


  Objem: 120 l
  Hmotnosť: 15 kg
  UN kód: 1H2/X161/S/..
 • Súprava so sypkými sorbentami

  Katalógové číslo:
  HSB 60 - DN 1
  Priemer:
  max.: 40 cm
  min.: 32,5 cm
  Výška:
  62,8 cm
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  13 l


  Hmotnosť: 13,7 kg
  UN kód: 1H2/X100/S/..
 • Havarijná súprava - olejová - uzamykateľná

  Katalógové číslo:
  HSP 1204 - O
  Druh sorpcie:
  olejová
  Sorpčná kapacita:
  111 l
  Hmotnosť:
  22 kg


 • Havarijná súprava - chemická - uzamykateľná

  Katalógové číslo:
  HSP 2405 - CH
  Druh sorpcie:
  chemická
  Sorpčná kapacita:
  205 l
  Hmotnosť:
  50 kg