Upínacie pásy

Upínacie pásy sú určené na upevnenie prepravovaného tovaru a tovaru na paletách v batožinovom priestore nákladných áut väčšej tonáže tak, aby nevznikali zbytočne nebezpečné situácie pri preprave. S pomocou týchto pásov môžete tiež napríklad upevniť havarijnú súpravu vo Vašom vozidle a tým zabezpečíte jej obsah proti vysypaniu a znehodnoteniu.