O firme

HAPPY END, spol. s r. o.

Spoločnosť HAPPY END spol. s r. o. je významným dodávateľom prostriedkov na riešenie úniku kvapalín, bezpečnosť práce a protipožiarnu ochranu v Slovenskej republike. Naše výrobky pomáhajú zachraňovať majetok, zdravie i životy pri nehodách a znižujú náklady pri riešení bežných situácií v priemysle a doprave. Od svojho vzniku v roku 1996 spoločnosť HAPPY END spol. s r. o. spolupracuje so zahraničnými partnermi, s domácimi hasičskými záchrannými zbormi a s ostatnými zákazníkmi s cieľom, zaistiť im čo najlepšie služby a servis. Za toto obdobie naši pracovníci nadobudli bohaté skúsenosti pri riešení problémov zákazníkov hlavne v oblasti ekológie. Naši zákazníci vysoko oceňujú možnosť širokého výberu tovaru, okamžitého odberu havarijných prostriedkov a ich účinnosť pri riešení neočakávaných udalostí. Dodanie tovaru zaisťujeme promtne vlastnou dopravou alebo zásielkovou službou.