Riešenie Čistota Čistota prevádzky

Čistota prevádzky

Urobte maximum pre čistotu prevádzky. Vďaka produktom a poradenstvu od HAPPY endu. Sme tu, aby mal každý pracovný deň šťastný koniec.

Čisté pracovisko = produktívne pracovisko. A naopak: Neporiadok a špina na pracovisku nielen zvyšujú riziko pracovného úrazu, ale majú negatívny vplyv na efektivitu, spokojnosť, ale aj morálku pracovníkov.

Upratané, usporiadané a riadne označené pracovisko by nemalo byť nadštandard, ale samozrejmosť.

  • Vyhnete sa pošmyknutiu na mokrej, mastnej alebo znečistenej podlahe, alebo zakopnutiu o voľne stojace predmety.

  • Vyvarujete sa pádov alebo nárazov do neupevnených či neusporiadaných predmetov.  

  • Zvýšite bezpečnosť pracoviska, efektivitu zamestnancov aj ich spokojnosť.

  • Znížite riziko pracovných úrazov.

Poradíme vám, akými vhodnými prostriedkami vybaviť vaše pracovisko, aby ste zaistili jeho maximálnu čistotu, vytvorili príjemné pracovné prostredie a chránili svojich zamestnancov pred pracovnými úrazmi.