Čistiace kvapaliny

Kvapaliny určené do umývacích stolov majú vynikajúce čistiace a odmasťovacie schopnosti. Ich odparovacie vlastnosti sa hodia ako pre konzerváciu dielov (pomalé odparovanie), tak pre okamžité použitie dielov po oplachu kvapalinou (rýchle, rovnomerné odparovanie).

vhodné do strojárenského a opravárenského priemyslu, kde je kladený dôraz na čistotu dielov. Používanie čistiacich kvapalín znižuje náklady až o 80% oproti bežným odmasťovacím prostriedkom.

ODVOZ ZNEČISTENEJ KVAPALINY ZADARMO