Cena
Vhodné použitie
Farba
Rozmery výrobku
Záchytný objem

Dezinfekčné rohože

Dezinfekčné rohože boli vyvinuté pre potreby zabezpečenia hygieny a nešírenia bakteriálnej nákazy v prípade infekčných epidémií slintačky a krívačky a boli tiež preverené za reálnej situácie. Dezinfekčné rohože a koberce slúžia na dôkladnú očistu obuvi všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich osôb, rovnako ako k očiste kolies všetkých vchádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel. Pre správnu funkčnosť dezinfekčných rohoží je nutné ich najskôr naplniť príslušným dezinfekčným roztokom a udržiavať sorpčnú a čistiacu časť rohoží mokrú.

Dezinfekčný roztok nie je súčasťou dodávky. Prípadné odporúčania na to, aký druh dezinfekcie je nutné použiť, Vám v prípade potreby dajú pracovníci najbližšej hygienickej stanice.