Bezpečnostné značky

Bezpečnostné značky sú graficky stvárnené a veľavravné piktogramy, ktoré označujú riziko určitého pracovného priestoru, vo vnútri budov aj mimo. Zobrazenie piktogramov vychádza zo všeobecne známych vlastností určitého prostredia a ich tvar a prevedenie sú dnes presne určené normou.


Vyberte si z podkategórií • Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD

  Katalógové číslo:
  DHS NNO
  Hmotnosť:
  0,01 kg


 • Značka Hasiaci prístroj

  Materiál:
  plastová tabuľka, samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  150 × 150 mm, 200 × 200 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC, do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Hasiaci prístroj


 • Arch Nebezpečenstvo popálenia

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo popálenia


 • Arch Nebezpečenstvo vtiahnutia

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo vtiahnutia


 • Arch Nebezpečenstvo stisku ruky

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 mm, Ø 30 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo stlačenia ruky


 • Značka Miesto prvej pomoci

  Materiál:
  plastová tabuľka, samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  150 × 150 mm, 200 × 200 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC, do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Miesto prvej pomoci


 • Arch GHS07 Dráždivé látky

  Katalógové číslo:
  BZ F15/606
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch Používaj ochranné rukavice

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 30 mm, Ø 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Používaj ochranné rukavice!


 • Arch Nebezpečenstvo - Elektrina

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo - Elektrina


 • Arch Používaj ochranné okuliare

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 30 mm, Ø 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Používaj ochranné okuliare!


 • Arch GHS09 Látky nebezpečné pre životné prostredie

  Katalógové číslo:
  BZ F15/610
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Značka Samolepiace kolieska - zelené

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 10 mm, Ø 20 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  30 ks, 60 ks


 • Arch GHS08 Látky nebezpečné pre zdravie

  Katalógové číslo:
  BZ F15/609
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS02 Horľavé látky

  Katalógové číslo:
  BZ F15/601
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Značka Pozor - Manipulácia s nebezpečnými látkami

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  105 × 148 mm, 148 × 210 mm, 210 × 297 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Text:
  Pozor manipulace s nebezpečnými látkami


 • Arch GHS05 Korozívne a žieravé látky

  Katalógové číslo:
  BZ F15/604
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Značka Výplach oka

  Materiál:
  plastová tabuľka, samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  150 × 150 mm, 200 × 200 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC, do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Výplach oka


 • Arch Používaj chrániče sluchu

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 30 mm, Ø 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Použi chrániče sluchu!


 • Značka Smerová šípka (vľavo, vpravo)

  Materiál:
  plastová tabuľka, samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  150 × 150 mm, 200 × 200 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC, do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Smerová šípka (vľavo, vpravo)


 • Značka Pohotovostný telefón

  Materiál:
  plastová tabuľka, samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  150 × 150 mm, 200 × 200 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC, do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Pohotovostný telefon


 • Značka Nebezpečný odpad

  Katalógové číslo:
  BZ FET21
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  210 × 297 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Farba:
  čierna / žltá


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Hmotnosť: 0,02 kg
 • Značka Hlavné zásady bezpečnosti práce pri obsluhe ...

  Katalógové číslo:
  BZ PFBZ/06
  Materiál:
  plastová tabuľka
  Rozmery výrobku:
  297 × 420 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC
  Text:
  Hlavní zásady bezpečnosti práce při obsluze obráběcích strojů na kovy


  Farba: biela / čierna / modrá
  Hmotnosť: 0,12 kg
 • Arch Vstup zakázaný

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 30 mm, Ø 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Vstup zakázaný!


 • Značka Samolepiace kolieska - žlté

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 10 mm, Ø 20 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  30 ks, 60 ks


 • Arch Nedotýkaj sa

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 30 mm, Ø 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Nedotýkaj sa!


 • Značka Únikový východ vpravo

  Materiál:
  plastová tabuľka, samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  150 × 150 mm, 200 × 200 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC, do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Únikový východ vpravo


 • Značka Smerová šípka (hore, dole)

  Materiál:
  plastová tabuľka, samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  150 × 150 mm, 200 × 200 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC, do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Smerová šípka (hore, dole)


 • Arch GHS06 Toxické látky

  Katalógové číslo:
  BZ F15/605
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Značka Samolepiace kolieska - čierne

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 10 mm, Ø 20 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  30 ks, 60 ks


 • Arch Riziko korózie alebo poleptania

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Riziko korózie alebo poleptania