Výstražné a orientačné značenie

Výstražné a orientačné značenie umožňuje lepšie vidieť dôležité časti strojných zariadení a únikových ciest. Toto značenie pomáha lepšej orientácii v priestore za zhoršených svetelných podmienok. V tejto ponuke nájdete:

Výstražné fotoluminiscenčné značenie - svieti aj v prípadoch bez dodávok elektrického prúdu a náhradného osvetlenia. Po určitú dobu vydáva zelenožlté svetlo, ktoré pomáha orientácii v priestore budov, schodísk, technologických celkov, montážnych hál a skladísk. Upozorňuje prítomné osoby o možných prekážkach a nebezpečenstvách a tým prispieva k zníženiu rizika vzniku stresových situácií a paniky. Fotoluminiscenčné značenie je dostupné vo forme fóliových pásik alebo vo forme hliníkových pások a profilov.

Výstražné nesvietiace značenie - pomáha lepšej orientácii v priestore. Sú to odolné pásky s výraznými farebnými šikmými pruhmi pre označenie nebezpečných hrán a rohov, prípadne k vymedzeniu dôležitých zón. Sú odolné voči olejom a rôznym druhom chemikálií. Možno ich použiť aj vo vonkajšom prostredí.

Orientačné fotoluminiscenčné značenie - je vhodné pre vyznačenie odporúčaného smeru pohybu v prípade výpadku elektrickej energie a tým aj osvetlenia. Tu nájdete pásky so smerovými šípkami a tiež fólie k vytvoreniu svojho vlastného orientačného systému.

Fotoluminiscenčné farby - pre vytvorenie špeciálnych typov fotoluminiscečného značenia, pre bodové i veľkoplošné značenia. Tu nájdete ekologický disperzný fotoluminiscenčný systém a odolný epoxidový fotoluminiscenčný systém.


Vyberte si z podkategórií • Výstražná páska

  Katalógové číslo:
  BY 3E551
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Farba:
  čierna / žltá
  Šírka:
  7,5 cm
  Dĺžka pásky:
  33 m


  Hmotnosť: 0,48 kg
  Smer pruhu: ľavý
  Hrúbka: 0,138 mm