Cena
Splňuje normu
Svietivosť
Rozmery výrobku

Požiarne značky

Požiarne značky v červeno bielom prevedení sú určené pre označenie dôležitých miest z hľadiska protipožiarnej ochrany. Nájdete tu značky pre označenie umiestnenia hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych hlásičov, telefónov a iných zariadení. Takto označené prostriedky na likvidáciu požiarov môžu pomôcť zlikvidovať požiar rýchlejšie aj v prípade výpadku elektrického prúdu.