Archy • Arch GHS07 Dráždivé látky

  Katalógové číslo:
  BZ F15/606
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS02 Horľavé látky

  Katalógové číslo:
  BZ F15/601
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS05 Korozívne a žieravé látky

  Katalógové číslo:
  BZ F15/604
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS08 Látky nebezpečné pre zdravie

  Katalógové číslo:
  BZ F15/609
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS09 Látky nebezpečné pre životné prostredie

  Katalógové číslo:
  BZ F15/610
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS06 Toxické látky

  Katalógové číslo:
  BZ F15/605
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS03 Oxidačné látky

  Katalógové číslo:
  BZ F15/603
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS04 Plyny pod tlakom

  Katalógové číslo:
  BZ F15/607
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS01 Výbušné látky

  Katalógové číslo:
  BZ F15/602
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS01 Výbušné látky, fólia, 9 ks na archu

  Katalógové číslo:
  BZ F9/602
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 × 50 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  9 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS02 Horľavé látky, fólia, 9 ks na archu

  Katalógové číslo:
  BZ F9/601
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 × 50 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  9 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS03 Oxidačné látky, fólia, 9 ks na archu

  Katalógové číslo:
  BZ F9/603
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 × 50 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  9 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS04 Plyny pod tlakom, fólia, 9 ks na archu

  Katalógové číslo:
  BZ F9/607
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 × 50 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  9 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
 • Arch GHS05 Korozívne a žieravé látky, fólia, 9 ks na archu

  Katalógové číslo:
  BZ F9/604
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 × 50 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  9 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS06 Toxické látky, fólia, 9 ks na archu

  Katalógové číslo:
  BZ F9/605
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 × 50 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  9 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS07 Dráždivé látky, fólia, 9 ks na archu

  Katalógové číslo:
  BZ F9/606
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 × 50 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  9 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS08 Látky nebezpečné pre zdravie, fólia, 9 ks na arch

  Katalógové číslo:
  BZ F9/609
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 × 50 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  9 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS09 Látky nebezpečné pre životné prostredie, fólia, 9

  Katalógové číslo:
  BZ F9/610
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 × 50 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  9 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg