Bezpečnostné tabuľky

Bezpečnostné značky sú graficky stvárnené a veľavravné piktogramy, ktoré označujú riziko určitého pracovného priestoru, vo vnútri budov aj mimo. Zobrazenie piktogramov vychádza zo všeobecne známych vlastností určitého prostredia a ich tvar a prevedenie sú dnes presne určené normou.


Vyberte si z podkategórií • Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD

  Katalógové číslo:
  DHS NNO
  Hmotnosť:
  0,01 kg


 • Arch Nebezpečenstvo stisku ruky

  Katalógové číslo:
  BZ F5847
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo stlačenia ruky


  Počet ks na archu: 12 ks
  Splňuje normu: ČSN EN ISO 7010
  Farba: čierna / žltá
  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS07 Dráždivé látky

  Katalógové číslo:
  BZ F15/606
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS02 Horľavé látky

  Katalógové číslo:
  BZ F15/601
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch Nebezpečenstvo vtiahnutia

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo vtiahnutia


 • Značka Hasiaci prístroj

  Materiál:
  plastová tabuľka, samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  15 × 15 cm, 20 × 20 cm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC, do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Hasiaci prístroj


 • Arch GHS08 Látky nebezpečné pre zdravie

  Katalógové číslo:
  BZ F15/609
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch GHS05 Korozívne a žieravé látky

  Katalógové číslo:
  BZ F15/604
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch Používaj ochranné okuliare

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 30 mm, Ø 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Používaj ochranné okuliare!


 • Arch Nebezpečenstvo popálenia

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo popálenia


 • Značka Miesto prvej pomoci

  Materiál:
  plastová tabuľka, samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  15 × 15 cm, 20 × 20 cm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC, do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Miesto prvej pomoci


 • Arch Nebezpečenstvo - Elektrina

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo - Elektrina


 • Značka Zariadenie smie obsluhovať len poverený ...

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  105 × 37 mm, 148 × 52 mm, 210 × 74 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Text:
  Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník!


 • Arch GHS09 Látky nebezpečné pre životné prostredie

  Katalógové číslo:
  BZ F15/610
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Značka Hlásič požiaru

  Materiál:
  plastová tabuľka, samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  15 × 15 cm, 20 × 20 cm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC, do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Hlásič požiaru


 • Arch Nebezpečenstvo stisku ruky

  Katalógové číslo:
  BZ F3847
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 30 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo stlačenia ruky


  Počet ks na archu: 15 ks
  Splňuje normu: ČSN EN ISO 7010
  Farba: čierna / žltá
  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Značka Smerová šípka (vľavo, vpravo)

  Materiál:
  plastová tabuľka, samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  15 × 15 cm, 20 × 20 cm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC, do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Smerová šípka (vľavo, vpravo)


 • Arch Používaj ochrannú obuv

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 30 mm, Ø 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Používaj ochrannú obuv!


 • Značka Výplach oka

  Materiál:
  plastová tabuľka, samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  15 × 15 cm, 20 × 20 cm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC, do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Výplach oka


 • Značka Samolepiace kolieska - červené

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 10 mm, Ø 20 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  30 ks, 60 ks


 • Arch GHS06 Toxické látky

  Katalógové číslo:
  BZ F15/605
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  25 × 25 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Počet ks na archu:
  15 ks


  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch Používaj ochranné rukavice

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 30 mm, Ø 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Používaj ochranné rukavice!


 • Arch Fajčenie zakázané

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 30 mm, Ø 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks


 • Značka Prvá pomoc pri nadýchnutí zdraviu škodlivých a ...

  Katalógové číslo:
  BZ PFPP/11
  Materiál:
  plastová tabuľka
  Rozmery výrobku:
  297 × 420 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC
  Text:
  První pomoc při nadechnutí zdraví škodlivých a jedovatých látek


  Farba: biela / čierna / červená
  Hmotnosť: 0,12 kg
 • Značka Smerová šípka (hore, dole)

  Materiál:
  plastová tabuľka, samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  15 × 15 cm, 20 × 20 cm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC, do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Smerová šípka (hore, dole)


 • Arch Zákaz vstupu pod zdvihnuté bremeno

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 30 mm, Ø 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Zákaz vstupu pod zdvihnuté bremeno


 • Arch Používaj ochranné okuliare a chrániče sluchu

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 30 mm, Ø 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Používaj ochranné okuliare a chrániče sluchu!


 • Arch Používaj chrániče sluchu

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 30 mm, Ø 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Použi chrániče sluchu!


 • Arch Nehas vodou ani penovými prístrojmi

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 30 mm, Ø 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Nehas vodou ani penovými prístrojmi!


 • Značka Pravidlá bezpečnej práce pre zváranie plynom

  Katalógové číslo:
  BZ PEBZ/16
  Materiál:
  plastová tabuľka
  Rozmery výrobku:
  210 × 297 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 60 ºC
  Text:
  Pravidla bezpečné práce pro svařování plynem


  Farba: biela / čierna / modrá
  Hmotnosť: 0,04 kg