Bezpečnosť práce

Urobte všetko pre bezpečnosť vašich zamestnancov. Vďaka produktom a poradenstvu od HAPPY ENDU. Sme tu, aby mal každý pracovný deň šťastný koniec.

Pracovné úrazy a choroby z povolania stoja ročne zamestnávateľa v krajinách EÚ približne 476 miliárd eur.

Investícia do bezpečnosti práce a ochrany zdravia sa tak jednoznačne oplatí:

  • Zdvihnete produktivitu práce a následný zisk.

  • Zvýšite motiváciu pracovníkov.

  • Znížite riziko úrazov a chorôb z povolania.

  • Zvýšite konkurencieschopnosť firmy a jej dôveryhodnosť.

  • Ľahšie a rýchlejšie naplníte zákonné požiadavky.